Skautský 11. zbor Biele delfíny z Dúbravky

Skautský 11. zbor Biele delfíny z Dúbravky

Dňa 18.11.2016 prišli dve vodkyne oddielu Skautingu z Dúbravky, aby oboznámili žiakov 9. oddelenia ŠKD so skautingom, aké možnosti prináša v živote mladých ľudí, a ako sa stať skautom. Zahrali sa so žiakmi rôzne skautské hry. Hry boli zaujímavé súťažami, žiakom sa veľmi páčili.

Fotogaléria: Skautský 11. zbor Biele delfíny z Dúbravky