Seminár o informatike

Seminár  o informatike

Seminár o informatike

Dňa 8.11.2016 sa konalo na našej škole stretnutie ku korešpondenčného semináru z programovania. Podnet prišiel od jedného štatutárov, Mária Lipovského, ktorý je absolventom nasej školy a v súčasnosti študuje na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.

Seminára sa zúčastnili žiaci 6. až 9.roč. – tí, ktorí svoju  budúcnosť vidia v oblasti informatiky a programovania. Predstavil im stránku https://prask.ksp.sk/ , kde nájdu všetky informácie o súťaži.  Porozprával im aj o ďalších aktivitách – tábory, sústredenia,....

Časť stretnutia Mário venoval ukážkam úloh, ktoré deti riešili. Na záver hodinového stretnutia odpovedal Mário na otázky detí.