Šarkaniáda

Šarkaniáda

Počasie nám prialo, slniečko aj vetrík sa v stredu 26.10.2016 tiež zúčastnili, spolu s deťmi, 4. ročníka Šarkaniády na našej škole. Aktivita sa konala v spolupráci so Žiackym parlamentom, vychovávatelia pomáhali deťom poskladať šarkany, pripraviť sa na súťaž. Kolá boli vyraďovacie a postúpil šarkan, ktorý sa najdlhšie udržal vo vzduchu. Šarkany lietali na školskom dvore po celý týždeň. Pred súťažou sa trénovalo a po súťaži lietali šarkany ku oblohe pre radosť všetkých detí.

Fotogaléria: Šarkaniáda