Šarkaniáda

Šarkaniáda

26. 10. 16 sa uskutočnil 4. ročník Šarkaniády.

Táto súťaž je už tradične v rukách mladších žiakov, ale udržať šarkana vo vzduchu vôbec nie je jednoduché. Súťažiaci bojovali statočne. Po úvodnom voľnom kole, kde deti ešte dolaďovali manévrovacie schopnosti, prišla na rad malá súťaž: Udržať šarkana vo vzduchu po celej dĺžke ihriska. Kto obstál, postúpil do ďalšieho kola. Tentokrát bolo úlohou súťažiacich dostať šarkana čo najvyššie. V tejto disciplíne dominoval minuloročný víťaz  štvrták Tomáš. Na súťaž trénoval už v predstihu a vyplatilo sa. Ale šikovných súťažiacich bolo veľa. Druháci a tretiaci statočne konkurovali štvrtákom. Kto prišiel bez šarkana, užil si aspoň príjemnú atmosféru a krásne slnečné počasie.