Šarkaniáda

Šarkaniáda

Vo štvrtok 22.10.2015  nás farbami vyzdobená jeseň dvakrát zaskočila daždivým počasím, ale nakoniec nás odmenila krásnym  jesenným popoludním. 3.ročníka Šarkaniády sa zúčastnili žiaci 1. stupňa. Niektorí majú v púšťaní šarkanov už bohaté skúsenosti,  ale prváci v odhodlaní udržať šarkana vo vzduchu vôbec nezaostávali. Púšťanie šarkanov je nielen ukážkou šikovnosti, ale aj odhodlanosti, trpezlivosti a vytrvalosti. Tieto vlastnosti by sme malým školákom mohli závidieť.

Školské ihrisko hýrilo veselými farbami a príjemné popoludnie si užili aj diváci. Akciu organizačne zabezpečovali členovia žiackeho parlamentu. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri rozmotávaní šnúr a šarkaních chvostov.