Šarkaniáda

Šarkaniáda

V stredu  6. 11. 2013 nám štrbavé slniečko súperilo so sivými  mrakmi, ale nakoniec  predsa zvíťazilo. Školské ihrisko zažiarilo všetkými farbami – to na ihrisko prišli deti so svojími šarkanmi.

Šarkaniáda začala netradične – rozväzovaním pomotaných šnúr. Ale s pomocou členov žiackeho parlamentu sme aj túto prekážku prekonali. Priateľskej súťaže sa zúčastnili žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka. Najvyššie lietal šarkan Martina Antalíka z 1. C, najrýchlejší bol šarkan Tomáša Kanku z 2. C a najkrajší bol šarkan Sofii Kresákovej z 1. C. V súťaži  pekne zabojoval aj zranený šarkan Dominika Weinera z 2. C a najvytrvalejším súťažiacim bola Terezka Filová z 3. C.

Všetci účastníci si zaslúžia veľkú pochvalu i sladkú odmenu. Veď bojovali nielen s lietajúcim drakom a nepriaznivým vetrom ale aj sami so sebou.