Šarkaniáda 2014

Šarkaniáda 2014

Krásne slnečné počasie prialo všetkým, ktorí sa rozhodli 9.10.2014prísť na 3. ročník Šarkaniády.

Ihrisko pred našou školou sa zmenilo na pestrofarebnú lúku, ale namiesto kvetov ležali na tráve šarkany. Dostať šarkana do vzduchu totiž nie je jednoduché. O tom sa presvedčili malí i veľkí. Občas sa objavili aj slzy , ale Šarkaniáda sa vydarila.  Radosť s lietajúcich šarkanov si užili deti, rodičia i starí rodičia. Nad ich hlavami lietali dúhové šarkany, netopier, vtáky, šarkany z orientálnymi vzormi ... Atrakciou súťaže bol šarkan tretiaka Damiána, ktorý lietal najvyššie zo všetkých. K tým najoriginálnejším patril šarkan druháka Martina, vlastnoručne vyrobený zo sáčku na odpad. Šarkan prváka Mareka predvádzal saltá vo vzduchu a netopier –šarkan druháčky Emky, patril k tým najmilším. A tak by sme mohli pokarčovať. Veru, porotu zloženú z členov žiackeho parlamentu čaká neľahká úloha.  Vybrať tých naj...

Ale ako sa vraví :“Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“ A to všetci splnili na výbornú.

Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom, za aktívnu pomoc počas Šarkaniády.