Sadenie lipy

Sadenie lipy

V pondelok 26.10.2015 bola v areáli školy zasadená lipa - strom Slovanov, ktorá nám bude pripomínať 200. výročie narodenia Ľ. Štúra, na pamiatku ktorého bola v Roku Ľudovíta Štúra lipa zasadená.