Rozprávkové vretienko

Rozprávkové vretienko

Už tradične sa na škole konala súťaž v prednese rozprávok ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO. V školskom kole sme počuli mnoho pekných tradičných aj moderných ukážok rozprávok, pútavé aj veselé prevedenia. V tomto roku boli najúspešnejší:

1. kategória 2. – 4. ročník

1. miesto: Adam POTFAJ, 4.B

2. miesto: Lucia JÁNOŠOVÁ, 2.B

3. miesto: Martin ANTOLIK, 2.C

 

2. kategória 5. – 6. ročník

1. miesto: Natália NOVOTNÁ, 5.C

2. miesto: Nikola ŠTAFFENOVÁ, 6.B

2. miesto: Alexandra SZABOVÁ, 6.B

 

Víťazi postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 21.4. 2015 v CVČ Klokan.

Obrázok: ilustrácia z knihy Ako šla rozprávka do sveta, Ikar