Rozprávkové vretienko

Rozprávkové vretienko

 

8. apríla 2010  sme sa  na Rozprávkovom vretienku stretli už po šestnásty raz. Aj keď tento rok nemá táto súťaž postupový charakter, rozhodli sme sa, že rozprávkovú niť na našej škole neprerušíme a vretienko budeme navíjať ďalej. V rozprávkach malí aj veľkí, tak ako v minulosti, tak i dnes hľadajú pravdu, krásu, spravodlivosť a víťazstvo dobra nad zlom. Rozprávka bude mať vždy miesto v srdciach a v živote teraz i budúcich generácií. Súťažilo 19 žiakov z 3.A, 3.B, 3.E, 4.A, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B.

 

Vyhodnotenie:

I. stupeň

1. miesto:  Adrian Topoľski, 3.A

2. miesto:  Roderik Malovec, 3.B

3. miesto:  Alena Učňová, 4.A

II. stupeň

1. miesto:  Martin Horváth, 5.C

2. miesto:  Peter Vrbatovič, 6.A

3. miesto:  Alexandra Vernarecová, 6.A