Rozlúčka s deviatakmi

Rozlúčka s deviatakmi

27. jún bol posledným školským dňom na základnej škole pre deviatakov. Rozlúčili sa so svojimi učiteľmi
a po poslednom zvonení, už ako absolventi, vykročili na cestu stredoškolákov. Prajeme im dobrý štart a veľa úspechov!