Rozlúčka s deviatakmi

Rozlúčka s deviatakmi

V dnešný deň, 29. jún 2012, deviataci prešli špaliérom absolventa základnej školy a poslednýkrát opustili školu ako školský kolektív. Všetkým im prajeme úspešný vstup do novej etapy života a všetkým žiakom a pedagógom pekné, oddychové prázdniny a dovolenky.

 

odovzdávanie kľúča do sveta deviatakov .....                     ..... a jeho prijatie