ROK ČÍTANIA

ROK ČÍTANIA

Žiaci 2. A triedy sa v rámci Roku čitateľskej gramotnosti zapojili do projektu, ktorý podporila spoločnosť Schenker s.r.o., pod názvom „Zlatá rybka Gottfrieda Schenkera“. Cieľom projektu bolo pomôcť žiakom vybudovať si návyk na čítanie kníh a tým im sprostredkovať možnosť spoznávania kultúrneho dedičstva.

Dňa 6. apríla sa v triede uskutočnilo čítanie dobrovoľníkov z firmy Schenker, ktorí deťom čítali z knihy „Slovenský detský rok“ a odovzdali triede šek na podporu čítania v hodnote 500 eur. Tieto boli použité na zakúpené kníh pre deti v triede a do školskej knižnice.

10. apríla prišla deťom o tejto knihe viac porozprávať autorka Elena Slobodová. Svojim pútavým rozprávaním priblížila deťom slovenské ľudové zvyky a tradície a odpovedala na  všetky ich zvedavé otázky.

Besedu sme ukončili autogramiádou a spisovateľka zaželala deťom príjemné čítanie nielen tejto knihy, ale aj mnohých ďalších kníh.