RÉTORIKA

RÉTORIKA

Dňa 24. apríla 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v rétorike, Štúrov Zvolen. Svoje umenie rečniť si v dvoch kolách vyskúšalo 28 súťažiacich. Porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať tých najlepších, lebo tento rok sa na súťaži objavilo veľa veľmi dobre pripravených talentov. Nakoniec rozhodla takto:

I. KATEGÓRIA (4. – 6. ročníky)

  1. miesto: Ella Maturkaničová, 5.C

  2. miesto: Veronika Duchajová, 5.B

  3. miesto: Jakub Klečák, 6.A

Tiffany Antalová, 4.C

Karin Maškarová, 4.C
 

II. KATEGÓRIA (7. – 9. ročníky)

  1. miesto: Karol Sorby, 8.A

  2. miesto: David Hupka, 8.A

  3. miesto: David Belobrad, 9.A

Valter Cingel, 9.A

Lucia Ligáčová, 7.B

Andrej Majer, 7.B

 

Prví dvaja víťazi z každej kategórie postúpili do okresného kola,
ktoré sa konalo  28. apríla 2017 v ZŠ P. Horova v Devínskej Novej Vsi.

Umiestnili sme sa takto:

I. kategória: 2. m. Veronika Duchajová; 3. miesto: Ella Maturkaničová

II. kategória: 2. miesto Karol Sorby; 3. miesto David Hupka

Víťazom srdečne blahoželáme.