Reprezentovala Dúbravku

Reprezentovala Dúbravku

8 februára 2013 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v slovenskom jazyku. Bol to už 5. ročník, kde Dúbravku, ale i celý okres Bratislava 4 reprezentovala naša žiačka Eva Polgáryová. Umiestnila
na krásnom 2. mieste. Úspech nás teší o to viac, je chodí iba do 8. triedy a oproti deviatakom v kategórii C je v nevýhode, lebo ju čaká ešte rok nadobúdania ďalších vedomostí.

(K.Jandová)