Rekreačná činnosť v ŠKD

Rekreačná činnosť v ŠKD

V 1. odd. ŠKD pod odborným vedením vychovávateľa Mgr. Kocmundu sa žiaci v rámci poobedňajších aktivít zdokonaľujú  v hraní šachu.

Hry so stavebnicou rozvíjajú detskú predstavivosť aj zručnosť. Žiaci 3. odd. ŠKD vytvorili z Lega takúto scenériu domčeka pre svoje obľúbené hračky.

Fotogaléria: Rekreačná činnosť v ŠKD