Prváci v mestskej knižnici

Prváci v mestskej knižnici

Mestská knižnica Dúbravka pripravila pre našich prváčikov slávnostné privítanie -  pasovanie za čitateľov mestskej knižnice Dúbravka .

Po príchode do knižnice nás privítala pani knihovníčka. Tá nám poukazovala priestory oddelenia pre deti a mládež a vysvetlila  systém jeho fungovania. Následne nám vysvetlila, ako sa máme správať ku knižkám. Prváčikovia potrápili svoje hlávky vo vedomostnom kvíze a po spoločnom rozhovore sa pristúpilo k slávnostnému pasovaniu za čitateľov mestskej knižnice Dúbravka.

Pani knihovníčka prečítala sľub a žiaci ho nahlas po nej zopakovali. Potom ich dobrá kráľovná  pasovala priložením meča na rameno. Každý pasovaný prváčik, s rukou položenou na srdci, nahlas vyslovil „Sľubujem.“ Pasovaním prváci získali čitateľský preukaz platný po dobu jedného roka, aby sa do knižnice spolu s rodičmi mohli vrátiť a požičať si obľúbené knižky.