Projektový týždeň štvrtákov

Projektový týždeň štvrtákov

Prvý októbrový týždeň strávili žiaci 4.B triedy vo Vysokách Tatrách spoznávaním krás tohto národného parku, ktorý bol už v roku 1993 spolu s poľskou časťou Tatier vyhlásený organizáciou UNESCO za "Biosférickú rezerváciu Tatry".

Projektový týždeň bol realizovaný za finančnej podpory, ktorú získala trieda 4.B ako výhru Športového dňa pre celú školu Školmánia -Tesco. Počas projektového týždňa deti riešením rôznych úloh spoznávali flóru a faunu krajiny, rozvíjali si kooperatívne schopnosti, environmentálne cítenie, finančnú gramotnosť.

Pred odchodom z hotela p. učiteľka prediskutovala so žiakmi cieľ túry a pripomenuli si bezpečné správanie na ceste a na horách.

 

V prvý deň spoznávali svoje okolie - Nový a Starý Smokovec.

 

Na druhý deň sa za krásneho slnečného počasia tatranskou električkou dostali na Štrbské pleso. Okolo celého Štrbského plesa vedie náučný chodník - zdroj mnohých zaujímavých informácií o tomto unikátnom území. 

      

Aj keď sa počasie v priebehu nasledujúcich dní výrazne zmenilo, nikoho to neodradilo. Zo Starého Smokovca sa zubačkou deti vyviezli na Hrebienok a kratšou turisticku cestičkou sa dostali k Bilíkovej chate. Odtiaľ nebolo ďaleko k Vodopádom studeného potoka. 

      

V Tatranskej Lomnici žiakov zaujalo Tatranské múzeum, ale aj parky a lanovka.

Projektový týždeň skončil a prišiel deň, keď sa všetci vracali do svojich domovov, plní zážitkov a nových skúseností.