PROJEKT - NAŠI SUSEDIA

PROJEKT - NAŠI SUSEDIA

V rámci celoškolského projektu „Naši susedia“, na hodinách výtvarnej výchovy trieda

V. A vytvorila kartónové postavy vo farbách štátnych vlajok susedných štátov. Keď boli diela hotové, vyzdobili nimi jednu „prázdnu“ stenu.