Týždeň Modrého gombíka

Týždeň Modrého gombíka

Modrý gombík je celoslovenská kampaň, ktorú organizuje UNICEF Slovensko každý rok v máji.   Gombík je symbolom detstva a spájania dvoch svetov – toho nášho a sveta, v ktorom sú deti odkázané na našu pomoc.

Naša škola sa zapojila do aktivity poprvýkrát v roku 2013, keď bol výťažok z kampane použitý na vodné a sanitačné programy v Ugande.  V tomto roku 2015 sú aktivity pod heslom "deti deťom" zamerané na deti v problémoch, ktoré čelia humanitárnym krízam z dôvodu pretrvávajúcich konfliktov. Na dôsledky tragického zemetrasenia, ktoré postihlo Nepál 25. apríla, na deti bez vody, jedla, obydlia.

 

   

Obr: V rámci týždňa modrého gombíka 18 -22.5.2015 žiaci 7.B triedy na hodinách informatiky a etiky pracovali na aktivite „Protiklady sveta“. Hľadali protiklady medzi životom našich detí a ich rovesníkov v rozvojových krajinách a v krajinách postihnutých prírodnými katastrofami.