PREHADZOVANÁ

PREHADZOVANÁ

Vyhrali sme !

Tieto slová radosti bolo počuť z úst našich štvrtákov, ktorí dňa 27.4. 2017 vyhrali 1. miesto v okresnom kole v prehadzovanej pre deti 1. stupňa.

Slovenská volejbalová federácia vyhlásila túto súťaž, pretože prehadzovaná je výbornou prípravou na volejbal. A nielen to. Deti sa učia rôznymi spôsobmi hádzať a chytať loptu, odhadovať dráhu letu lopty a vzájomne spolupracovať.         

Bolo zaujímavé sledovať, ako sa žiaci zúčastnených  zmiešaných družstiev každou hrou zlepšovali, ako sa vzájomne povzbudzovali, zdokonaľovali taktiku.

Naša škola bola organizátorom a naša škola aj postúpila ako víťaz do krajského kola !