Práca na projekte - meranie

Práca na projekte - meranie

Lipa - strom slovanov, je téma, ktorou sa na škole tento rok venujeme formou blokového vyučovania. Na hodinách matematiky sa piataci stromom venovali z pohľadu kvantitatívnych meraní - výška, šírka, obvod ... Svoje výsledky spracujú, odprezentujú spolužiakom a tak doplnia do mozaiky poznatkov.