Pozorovali sme zatmenie Slnka

Pozorovali sme zatmenie Slnka

V piatok 20. marca 2015 v dopoludňajších hodinách bolo možné z nášho územia pozorovať nezvyčajný jav - zatmenie Slnka. Bolo jasné počasie a tento jav čiastočného zatmenia s magnitúdou 69% bol dobre pozorovateľný. Medzi našimi ziakmi bol o sledovanie nezvyčajný záujem a tak vyučujúci prírodovedných predmetov im umožnili cez špeciálne okuliare pozorovať toto postupné prekrývanie Slnka Mesiacom. Súčasne mohli záujemci sledovať priebeh zatmenia v aktuálnom vysielaní cez dataprojektor.