POZNÁVAME BRATISLAVU

POZNÁVAME BRATISLAVU

Pozor vyhlasuje sa pátranie!!!

Našťastie sa toto pátranie týkalo našich bratislavských fontán, ktoré sa nestratili, ale žiaci 3.A triedy ich vďaka Tinovi Pátračovi v piatok 22.júna hľadali a objavovali.

Zaujímavou formou pozorovania detailov fontán, čítania informácii o jednotlivých fontánach, doplňovania tajničky v brožúrke od Tina sa deti dopátrali postupne k 8 našim zaujímavým fontánam.

Na záver toto pátranie osobne Tino Pátrač prišiel k nám vyhodnotiť, odmeniť úspešných žiackych pátračov vecnými cenami.

No najdôležitejšou odmenou pre deti bude, ak  sa vytvorí, prípadne prehĺbi ich záujem a láska k nášmu mestu, k jeho histórii.