POZDRAV Z LYŽIARSKEHO VÝCVIKU

POZDRAV Z LYŽIARSKEHO VÝCVIKU

Pozdrav z lyžiarskeho výcviku posielajú nádejní lyžiari...