POVEDZME ÁNO ČISTEJ VODE

POVEDZME ÁNO ČISTEJ VODE

Dňa 26.1.2018 na našej škole bola realizovaná kampaň POVEDZME ÁNO ČISTEJ VODE

Starší žiaci z 2. stupňa ponúkali  svojim malým spolužiakom na 1. stupni nielen  čistú pitnú vodu, ale aj cenné informácie o vode.

Uskotočnenie tejto kampane spojené so vzdelávaním, ktoré  je založené na princípe „peer to peer“ čiže učenie „rovného s rovným“, iba potvrdilo tú skutočnosť, že žiaci dokážu látku, ktorú sami poznajú – v tomto prípade znalosti o  funkcii vody pre ľudský organizmus a dôležitosti pitného režimu založeného na pití čistej vody, jednoducho a jasne podať svojim rovesníkom alebo mladším spolužiakom.

Deti sa tešili, keď si mohli čistou pitnou vodou popriať –

NA ZDRAVIE.