Pomoc Tobiaskovi

       Všetko sa to začalo v apríli 2014, keď LIDL vyhlásil pre školy súťaž v zbere PET fliaš. Vtedy sa žiaci našej školy s veľkou radosťou zapojili do tejto súťaže, pretože chceli získať hlavnú výhru – NOVÉ IHRISKO pre školu. Vyzbieralo sa takmer 21 000 fliaš, no na víťazstvo to nestačilo.

        A práve v tom čase som sa dozvedela o chorom chlapčekovi Tobiaskovi. Lucka, žiačka 3.B triedy, ma informovala, že v ich dome je oznam  + časopis Slovenka, kde jeho mamička, ktorá sa sama stará o 4 deti, žiadala o pomoc potrebnú na liečbu malého pacienta formou „zberu plastových vrchnákov“, za ktoré im zberne zašlú financie potrebné k liečbe na jej účet. Informovala som o tom na Pracovnej porade pedagogický zbor- všetci súhlasili a podporili návrh.

       Na našej škole perfektne funguje  Žiacka rada a tá hneď vyhlásila zber.  Prvé vrchnáky z odovzdaných fliaš v LIDL naštartovali pomoc pre Tobiaska. Zbierali žiaci, pani učiteľky, pani upratovačky, rodičia, susedia, kamaráti   -   zbieral každý, kto chcel pomôcť. Za 10 mesiacov sme nazbierali 410 kg, ktoré sme odovzdali do zberne Tenarry.   Aj keď to nie je veľká suma, ktorú malý pacient dostane, veríme, že určite aspoň trošku pomôže na finančne náročnú liečbu.

       „ Naše deti“ – žiaci našej školy, sú perfektné, pretože radi robia dobré skutky a radi pomáhajú tým, ktorí to potrebujú. Zber stále pokračuje, vrecia sa plnia a tešíme sa všetci, že to pomôže Tobiaskovi zlepšiť jeho zdravie a život.

 Držíme mu palce!                 

 Za žiakov a pedagógov ZŠ Mgr. Mária Zálesňáková

V Bratislave 15. 5.2015