POLÍCIA V AKCII

POLÍCIA V AKCII

Dňa 9. mája 2017 sa žiaci 1. stupňa a 5. ročníkov zúčastnili prezentácie práce policajného zboru. Na lúke pri štadióne ŠKP sa stretli so žiakmi z ostatných dúbravských škôl.

Akciu odštartoval prelet vrtuľníka. Potom nasledovali ukážky práce psovoda s jeho psom. Deti mali možnosť vidieť, ako pes poslúcha pokyny svojho psovoda. Mohli sa pýtať na prácu zameranú na výcvik psa. So záujmom pozreli ukážku policajného zásahu, pri ktorom zasahovali policajti práve so psami.

Naša polícia využíva pri práci aj kone, ktoré musia byť na túto činnosť dokonale vycvičené. My sme si pozreli klus so zástavami a prechod cez prekážky. Polícia využíva kone napr. pri zásahu proti výtržníkom na futbalových zápasoch.  Atraktívnym bodom programu bol preskok koní cez horiacu prekážku.

Na záver akcie si žiaci mohli pozrieť vystavenú policajnú techniku. Program bol pútavý, len škoda že nám neprialo počasie. Ale ďakujeme, že sme mohli vidieť ukážky náročnej práce našej polície.