Pohybové hry na školskom ihrisku

Pohybové hry na školskom ihrisku

Pohybové hry sú dobrým športovým tréningom. Deti 4.odd. ŠKD sa radi hrajú rôzne naháňačky, najobľúbenejšia je s domčekom.

Fotogaléria: Pohybové hry na školskom ihrisku