Plavecký kurz Čertov

Plavecký kurz Čertov

Jesenný týždeň od 20. do 24. okobra 2014 žiaci 6.B triedy strávili v príjemnom prostredí Javorníkov, v oblasti Čertov, na plaveckom výcviku, spojenom so školou v prírode. Okrem pravidelných hodín plávania pracovali na úlohách zo zadaných projektov, navštívili múzeum skla v Lednickom Rovnom, súťažili v logických, spoločenských či športových hrách. Pekné počasie využili na prechádzky prírodou a spoznávanie okolia.

 

   

  

V múzeu skla RONA a historických nálezov  ...

... a pri plnení úlohy z finančnej gramotnosti.