PISA 2015 - medzinárodná štúdia v oblasti vzdelávania

PISA 2015 - medzinárodná štúdia v oblasti vzdelávania

V utorok 28.apríla 2015 sa naši deviataci, narodení v roku 1999, zúčastnili v súčasnosti najväčšej medzinárodnej štúdie v oblasti vzdelávania PISA 2015 - Programmme for International Student Assessment (Program medzinárodného testovania žiakov). Medzinárodným centrom Westat Canada bolo na testovanie vybraných 296 základných a stredných škôl, realizácia štúdie na slovenských školách prebiehala v spolupráci s Národným ústavom certifikačných meraní. Testovanie prebiehalo elektronicky, testy boli zamerané na zisťovanie úrovne gramotnosti žiakov v oblasti prírodných vied, matematiky a čítania, ale aj v oblasti kolaboratívneho riešenia problémov a finančnej gramotnosti.