Pasovanie prvákov

Pasovanie prvákov

Utorok 27.októbra 2015 bol pre našich prváčikom mimoriadne významný - čakal ich sľub a pasovanie za prváka základnej školy. Pri tejto príležitosti ich prišiel pozdraviť aj starosta M.Č. Bratislava-Dúbravka RNDr. Martin Zaťovič. Prváci sa prezentovali krátkym programom a ukázali, že dokážu dôstojne prevziať štafetu prvákov na ZŠ Sokolíkova Bratislava.