Pasovanie knižničných čitateľov

Pasovanie knižničných čitateľov

V piatok 25.11.2016 sa žiaci 3.odd. a 4. odd. ŠKD vybrali do Miestnej knižnice v Dúbravke na Sekurisovej ul., kde boli prváci slávnostne pasovaní na knižničných čitateľov. Deti sa oboznámili s Knižničným poriadkom, teta knihovníčka im ukázala ako majú vyhľadávať knihy. Potom si každý vybral knihu, ktorá ho zaujala. Aktivita bola zorganizovaná na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov.

Fotogaléria: Pasovanie knižničných čitateľov