Otvorené hodiny pre deti z MŠ

Dňa 4. 2. – 5. 2. 2015 si deti z predškolských tried na návšteve našej školy vyskúšali, ako to vyzerá na naozajstnom vyučovaní. Otvorené hodiny pre deti z MŠ Galbavého a Švantnerova umožnili predškolákom, aby si vyskúšali s pomocou prváčikov a pani učiteliek svoje zručnosti v počítaní a písaní. Podľa úsmevov na ich tváričkách sa na učenie v škole už tešia, tak im prajeme veľa úspechov.