Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 20. októbra  2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Je určená pre žiakov 8. – 9. ročníka a súťaží sa v troch kolách. Sme radi, že 11 žiakov našlo odvahu zasúťažiť si. Víťaz postupuje do okresného kola, ktoré sa uskutoční 15.11.2016. Umiestnenie:

  1. miesto:   Valter Cingel, 9.A
  2. miesto:   David Belobrad, 9.A
  3. miesto:  David Hupka, 8.A