Olympiády z prírodovedných predmetov a matematiky

Olympiády z prírodovedných predmetov a matematiky

V januári a februári nás naši žiaci potešili úspešnou reprezentáciou školy v Geografickej oympiáde a Matematickej olympiáde (5. a 9.ročník). Všetkým úspešným riešiteľom ďakujeme a víťazom blahoželáme. 

1. miesto v GO: Magdaléna Šmotláková, 5.B;

2. miesto v GO: Martin Izák, 7.B;

2. miesto v MO: Daniel Kundrácik, 9.A;