Olympiáda zo slovenského jazyka

Olympiáda zo slovenského jazyka

2. decembra 2014 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka, ktorého sa zúčastnili žiaci ôsmych a deviatych ročníkov. Súťažilo sa v troch kolách: vedomostný test zameraný na čítanie s porozumením, transformácia textu a rétorika.Navštívila nás aj odborná radkyňa Okresného úradu OŠ, PaedDr. Anna Mazúrová.

Zvíťazila deviatačka Soňa Hrdlíková, ktorá nás bude reprezentovať na okresnom kole v CVČ Klokan 10.12.2014.