Olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku

,,Nech zvony zvonia a srdcia plesajú, nech sviece horia a čaše štrngajú...“

Dňa 13.12.2012 sa konala olympiáda v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 35 žiakov z 5.-9. ročníka.  Slávnostnú atmosféru súťaže navodili a umocnili žiaci 4.C triedy. Svojím vianočným spevom a pekným príhovorom v nemčine zahájili olympiádu. Popriali súťažiacim veľa úspechov, veď o rok, keď budú piataci, viacerí sa chcú tejto súťaže zúčastniť.

 

kategórii 1A sme udelili 4 ceny /žiaci 5.-7.ročníka/

1. Lobpreisová Sophia 7.B

2. Adam Jablonovský 6.C

3. Hrabošová Magdaléna 8.B

Mimoriadna cena:  Martin Vrana 6.C za výbornú písomnú časť.

 

kategórii 1B sa umiestili:

1. Andrej Vrana 8.C

2. Matúš Kopunec 8.C

3. Nicol Mayerová 8.B

 

Sophia Lobpreisová a Andrej Vrana budú reprezentovať našu školu v okresnom kole ONJ v januári 2013.