Olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku

1. decembra 2011 sa uskutočnilo v spoločenskej miestnosti školy vyhodnotenie Olympiády v nemeckom jazyku, spojené s ocenením úspešných účastníkov.