Olympiáda AJ 2012

Olympiáda AJ 2012

Dňa 7. 12. 2012 si žiaci 5. – 9. ročníka mohli otestovať svoje vedomosti a zručnosti v anglickej olympiáde. Školské kolo prebehlo v dvoch častiach. Písomná časť mala štyri úlohy : počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatika a slovná zásoba.  Ústna časť mala dve úlohy: príbeh podľa obrázku a rozhovor na zadanú tému. Súťažilo sa v troch kategóriách : kategória 1A  žiaci 5. – 7. ročníka, kategória 1B žiaci 8. a 9. ročníka, do kategórie 1C patria žiaci, ktorí určitú dobu žili v anglicky hovoriacej krajine, alebo jeden z rodičov má angličtinu ako materinský jazyk.  Víťazom blahoželáme!

  

 

V kategórii 1A zvíťazili:

1. Jaroslav Šišolák 5B

2. Matej Krivulka 5A

3. Regina Majerová 5A

 

V kategórii 1B zvíťazili:

1. Peter Dolhý 9A

2. Peter Vlčko 8C

3. Andrej Senovský 8A

 

V kategórii 1C zvíťazili:

1. Sára Azimi 8C