OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY

OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY

V okresnom kole 38. ročníka Pytagoriády boli úspešnými riešiteľmi títo žiaci:

Kategória P3    

Richard Kraslan 

Patrícia Patusová

Kategória P4    

Mia Karnaševičová

Kategória P5    

Milan Gál

SRDEČNE GRATULUJEME!