Okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku

Okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku

13. decembra 2013 sa  Eva Polgáryová, žiačka 8.B triedy, zúčastnila okresného kola Olympiády v slovenskom jazyku v CVČ Klokan, Bratislava 4.  V náročnej konkurencii súťažiacich z ôsmych a deviatych ročníkov sa umiestnila na 1. mieste a postupuje do krajského kola. Srdečne jej blahoželáme!