OKRESNÉ KOLO OLYMIPIÁD V ANJ a NEJ

OKRESNÉ KOLO OLYMIPIÁD V ANJ a NEJ

Okresná olympiáda anglického a nemeckého jazyka

 

V januári 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola olympiády v Anglickom a Nemeckom jazyku. A boli sme veľmi úspešní!

 

Anglický jazyk:

V kategórii A1 sa na  2. mieste umiestnila žiačka Duchajová Veronika z 5.B triedy

V kategórii A2 sa na 9. mieste uniestnil žiak 9.A triedy Matej Krivulka.

 

Nemecký jazyk:

V kategórii A1 sa na 4.mieste uniestnila žiačka 7.A triedy Šárka Nováková

V kategórii A2 sa na 3. mieste umiestnila žiačka 9.A triedy Lucie Želízková

 

Žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!