Ocenenie školy v Súťaži o najlepšiu internetovú stránku školy

Ocenenie školy v Súťaži o najlepšiu internetovú stránku školy

13. februára 2012 prevzal riaditeľ školy z rúk Ministra školstva SR Eugena Jurzycu ocenenie v celoslovenskej Súťaži o najlepšiu internetovú stránku školy. V mesiacoch september - december bola stránka školy hodnotená odbornou aj pedagogickou porotou ÚIPŠ a získala v kategórii základných škôl 3. miesto.

Príhovor p. ministra školstva  

Príhovor generálneho riaditeľa ÚIPŠ R. Baranoviča