OBVODNE KOLO V ORIENTAČNOM BEHU

OBVODNE KOLO V ORIENTAČNOM BEHU
V utorok 17.4 sa konalo OK v orientačnom behu na ZŠ Tupolevova v Petržalke. Behalo sa v priĺahlom parku podĺa mapy Dunajské rameno, mierka 1 : 5000. Chlapci mali 16 kontrol na trati dlhej 2,2 km a dievčatá tiež 16 kontrol na trati 1,9 km. Školu reprezentovali dve chlapčenské a jedno dievčenské družstvo.
Výsledky:    2.miesto S. Košťál zo 6.A
                  3.miesto  J. Irša zo 6.A
                  9.miesto  A .Lelkes zo 4.C
                   
Títo chlapci ako družstvo sa umiestnili na 2.mieste a zároveň postupujú na krajské kolo. 
Druhé chlapčenské družstvo obsadilo 5.miesto.
Družstvo dievčat sa umiestnilo na 4.mieste a zároveň K. Pecsuková z 8.B obsadila v hodnoteni jednotlivcov 4.miesto a postupuje tiež na krajské kolo.
Všetkým zúčastneným gratulujeme.