OBVODNÉ KOLO V ATLETIKE

OBVODNÉ KOLO V ATLETIKE
V utorok 22.måja sa zúčastnilo 15 detí z 2. stupňa na obvodnom kole v atletike na štadióne Lafranconi. Najväčší úspech dosiahla Viktória Žatková v behu na 300m. Získaním zlata postúpila na krajskė kolo. Striebornú medailu získal Gregor Michael vo vrhu guľou.
Všetkým žiakom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a gratulujeme.