Netradičné vyučovanie v EDULAB-e

Netradičné vyučovanie v EDULAB-e

Naša exkurzia do minulosti

Deň 12.február sa začal hneď ráno výnimočne - husto začalo snežiť a aj pršalo ako už dávno nie! Takže najprv nás skúšalo počasie, potom  žiakov 3.C a 4.A vyskúšali v EDULABE  z matematiky trocha netradične a veľmi moderne Veronika a Ján. V tomto centre využívania moderných vzdelávacích technológií si žiaci preverili matematické vedomosti rôznymi spôsobmi, samozrejme najmä prostredníctvom modernej technológie (tablety, dotyk. monitory, interaktívna tabuľa..).

Netradičná hodina matematiky začala vychádzať z  histórie, poukázala na prácu archeológov...a tak nám celkom dobre urobila úvod do nasledujúcej exkurzie v Detskom múzeu. Tu práve prebiehala  interaktívna výstava pre deti o dejinách a živote v časoch veľkej Moravy a Slovanov. Pri prehliadke výstavy sa deti pomocou lektorky a imaginárneho arabsko-perzského geografa, cestovateľa a encyklopedistu Ibn Rustu, oboznámili so spôsobom života ľudí v tomto období, mohli si vyskúšať prácu archeológov, oblečenie Slovanov či bojovú silu s veľkomoravskými zbraňami.

No najlepšou zbraňou na výstave bola pozornosť a vnímavosť detí, víťazstvom   sa stali nové poznatky a informácie o Veľkej Morave.