NESEPARUJ SA, SEPARUJ!

NESEPARUJ SA, SEPARUJ!

Na hodinách svetu práce a techniky sa naši žiaci pripravujú praktickým spôsobom na reálny život a zároveň sú užitoční. Pomáhajú svojej škole a vlastnými rukami ju zveľaďujú. Stačí trocha záujmu, zručnosti a usilovnosti. Zisťujú, že netreba stále nakupovať nové veci alebo služby a zaťažovať tým nielen rozpočet, ale aj prírodu. Vnímajú, že staré a zničené sa dá krásne zreparovať a ako nové to dokáže plniť svoj účel. Rozvíjajú si teda nielen manuálne zručnosti, ale aj finančnú gramotnosť a učia sa , že aj v dnešnom konzumnom svete sa dá fungovať ekonomicky aj ekologicky.

Veci, ktoré sú určené na vyradenie dôkladne rozeberú tak , aby sa dali vyhodiť ako separovaný odpad.

Aj týmito činnosťami dodržiavame hlavnú myšlienku projektu Olománia, do ktorého sú zapojení aj žiaci našej školy.