Rok Ľudovíta Štúra - výstavy SNM a Ministerstva zahraničných vecí SR

Rok Ľudovíta Štúra - výstavy SNM a Ministerstva zahraničných vecí SR

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra začiatkom septembra 2015 naši šiestaci a siedmaci navštívili výstavu na Bratislavskom hrade (výstavné priestory SNM), venovanú jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín, zakladateľa slovenského národného hnutia a jeho ideového vodcu. V stredu 23.septembra 2015 si osobnosť Ľudovíta Štúra priblížili ôsmaci pri otvorení výstavy v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí SR.

Ľudovít Štúr (28. 10. 1815 Uhrovec - 12. 1. 1856 Modra) - reformátor slovenskej spoločnosti, patrí bezpochyby k najvýznamnejším osobnostiam moderných slovenských dejín. Zapísal sa do nich ako ideový tvorca, iniciátor a aktívny realizátor zmien slovenskej spoločnosti v mimoriadne citlivej etape jej vývoja, v čase prechodu od stavovskej spoločnosti k spoločnosti občianskej.

Svojou mnohostrannou činnosťou sa zaslúžil o rozvoj slovenského národného hnutia, ktoré pod jeho vedením nadobudlo schopnosť viesť zápas za národné práva Slovákov v ťažkých podmienkach národnostného útlaku ústiaceho do snáh o pomaďarčenie Slovákov.

Hlavným cieľom životného snaženia Ľudovíta Štúra bolo povzniesť Slovákov ako svojbytný národ cestou všestrannej modernizácie na úroveň vyspelých európskych národov. Tento cieľ však nemali dosiahnuť na úkor iných, ale vlastným pričinením.

Rok 2015 - Rok Ľudovíta Štúra, je zaradený do zoznamu výročí Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO).

Zdroj: https://www.citylife.sk/vystava/ludovit-stur-reformator-slovenskej-spolocnosti-historicke-muzeum-snm-bratislava