NÁVŠTEVA V DÚBRAVSKOM MÚZEU

NÁVŠTEVA V DÚBRAVSKOM MÚZEU

V stredu 27. marca 2019 navštívili žiaci 2.B a 2.C v rámci ŠKD Dúbravské múzeum. Naši žiaci čo-to o histórii Dúbravky vedeli, pretože v marci sme druhé, tretie a štvrté ročníky oboznamovali so stručnou históriou Dúbravky.

To, čo sa deti z histórie Dúbravky naučili, výtvarne stvárnili v projekte maľované čítanie, ktoré bolo zamerané na históriu Dúbravky. Z maľovaného čítania deti prešli do reálnej histórie a boli uchvátené, keď mohli držať v ruke zub najväčšieho žraloka, čeľusť mamuta či medveďa.